Michael Stensson
ordförande  
0707-440571

Jonny Karlsson
ledamot 
hamnverksamheten, klubbstugan
hjärtstartarprojektet
0706-725201

Mats Karlsson
ledamot  
klubbstugan
 

Christian Westerhult
sekreterare  
medlemsfrågor
0768-589523

Ingegärd Andersson
kassör  
0706-884300

Bengt Johansson
ersättare  

Markus Edgren
ersättare

Susanne Bergholtz,
ersättare