Michael Stensson
Ordförande  
0707-440571

Markus Edgren
Ledamot

Mats Karlsson
Ledamot  
 

Christian Westerhult
Sekreterare  
0768-589523

Ingegärd Andersson
Kassör  
0706-884300

Johnnie Olsson,
Ersättare

Bengt Johansson
Ersättare  

Jonny Karlsson
Ersättare
hamnverksamheten, klubbstugan
hjärtstartarprojektet
0706-725201

Susanne Bergholtz,
ersättare